Πανεπιστήμιο Πατρών

Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η γεωγραφική του θέση στα όρια της πόλης της Πάτρας επιτρέπει την επαφή του με έναν πλούσιο φυσικό περίγυρο και την πολύπλευρη συμβολή του στην άνθηση της ευρύτερης περιοχής.

Story

Στόχοι ίδρυσης

Σκοπός της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνόδευε το σχέδιο Νομοθετικού Διατάγματος στη Βουλή, ήταν:

  • η διδασκαλία και η έρευνα θεμάτων σημαντικών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με έμφαση στις Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
  • η εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της χώρας,
  • η αναχαίτιση του φαινομένου της εξόδου των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, 
  • η διευκόλυνση της επανόδου στη χώρα Ελλήνων επιστημόνων και καθηγητών που σταδιοδρομούσαν σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής,
  • η ίδρυση ενός προτύπου πανεπιστημίου το οποίο θα επέφερε βελτίωση στα προγράμματα διδασκαλίας των άλλων πανεπιστημίων της Ελλάδας και θα διευκόλυνε την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που προέκυψαν από την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και
  • η συνεισφορά στο πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και της καλλιέργειας σχέσεων με πανεπιστήμια άλλων χωρών αναλόγου επιπέδου ανάπτυξης, στοιχείο που θα προσέδιδε διεθνή χαρακτήρα στην αποστολή του Πανεπιστημίου Πάτρας.

EgkainiaPritaneias
Εγκαίνια κτιρίου Α

Ιστορικό ίδρυσης και στέγασης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 της 11ης Νοεμβρίου 1964 ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Κράτους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διοικητικής Ανάπτυξης της Χώρας. Τα εγκαίνια της λειτουργίας του Πανεπιστημίου τελέστηκαν στις 30 Νοεμβρίου 1966.

Το Πανεπιστήμιο στεγάστηκε αρχικά σε οίκημα το οποίο παραχωρήθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) στο κέντρο της Πάτρας. Για τη δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης επελέγη το 1968 έκταση 2.500 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή του Ρίου, 8 χμ. από το κέντρο της Πάτρας, η οποία απαλλοτριώθηκε υπέρ του Πανεπιστημίου. Το 1972 ανατέθηκε η εκπόνηση του ρυθμιστικού σχεδίου της Πανεπιστημιούπολης, η οποία συντελέστηκε σε δύο φάσεις και ενεκρίθη από το Πανεπιστήμιο τον Ιούνιο του 1973.

SiskepsiPritanewn
Σύσκεψη Πρυτάνεων στην Αίθουσα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών (1978)

Ιστορικό διοίκησης
Η διοίκηση του Πανεπιστημίου ανατέθηκε αρχικά σε πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε για πρώτη φορά την 9η Ιανουαρίου 1965 με έδρα την Αθήνα. Έργο της επιτροπής αυτής απετέλεσε η οργάνωση των σχολών, ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας τους και γενικά η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και διαχείρισης του Πανεπιστημίου. Εν συνεχεία, η έδρα της Επιτροπής μεταφέρθηκε στην Πάτρα, ενώ αργότερα η Επιτροπή έγινε επταμελής.

Η Διοικούσα Επιτροπή έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο του 1974, οπότε εφαρμόστηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών οι περί Πανεπιστημιακών Αρχών διατάξεις που ίσχυαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με βάση τις διατάξεις αυτές εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των καθηγητών οι Πανεπιστημιακές Αρχές και η πρώτη Σύγκλητος του Πανεπιστημίου με ετήσια θητεία.

Έως σήμερα, αξιόλογοι ακαδημαϊκοί καθηγητές επάνδρωσαν τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος. Ως πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας, από το 1974 έως το 1975, εξελέγη ο Αναστάσιος Ζούμπος, καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ενώ πρώτοι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου διετέλεσαν από το 1983 έως το 1986 οι καθηγητές της Σχολής Θετικών Επιστημών, Ανδρέας Φιλίππου και Σταύρος Βολιώτης.

Ιστορικό διακρίσεων και επιτευγμάτων

Η εξελικτική πορεία και η διακεκριμένη παρουσία του Πανεπιστημίου τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή επιστημονικό στίβο δικαιώνει το όραμα και τους αρχικούς στόχους της ίδρυσής του. Η παρουσία του Πανεπιστημίου είναι ισχυρή στους κλάδους των Φυσικών Επιστημών και των Επιστημών Μηχανικού, ικανοποιητική στους κλάδους των Επιστημών Υγείας και των Παιδαγωγικών Επιστημών και μικρότερη στους κλάδους των Οικονομικών και των άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει και από εσωτερικές και εξωτερικές αξιολογήσεις, για την προώθηση της οποίας λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Για την περίοδο 2004-2008, ο αριθμός των δημοσιεύσεών του το κατέταξε στην τρίτη θέση μεταξύ των υπολοίπων ελληνικών Πανεπιστημίων. Επιπλέον, για πρώτη φορά το 2010 το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε στις συνολικές λίστες κατάταξης της QS, κατακτώντας τις θέσεις 601-650. Για τις ειδικότητες των Χημικών και των Πολιτικών Μηχανικών το Πανεπιστήμιο τοποθετήθηκε στις θέσεις 101-150 και 51-100 αντιστοίχως σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 2012 κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια χάρη στην υπολογίσιμη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Προσάρτηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

Με το Π.Δ. 89/4-6-2013 (ΦΕΚ Α' 130/5-6-13), εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στο Αγρίνιο. Οι ενέργειες των φορέων του Αγρινίου για τη δημιουργία ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του '70, γεγονός που οδήγησε το 1985 στη δημιουργία της Οικονομικής Σχολής, η οποία υπάγονταν διοικητικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο έως το 1996 οπότε και μεταφέρθηκε πλήρως στην Πάτρα. Στη θέση αυτής της σχολής δημιουργήθηκαν το 1998 δύο νέα τμήματα υπαγόμενα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακολούθησε η ίδρυση και άλλων τμημάτων, μέχρι την απόφαση του Σεπτεμβρίου του 2009 με τον Ν. 3794 (ΦΕΚ Α 156/4.9.2009) για την ίδρυση ανεξάρτητου πανεπιστημίου στην πόλη, όπως προβλεπόταν ήδη από το προεδρικό διάταγμα του 1998. To Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας διέθετε τρία ενεργά τμήματα εκπαίδευσης και έρευνας η στόχευση των οποίων στη διαχείριση των φυσικών πόρων, στη διοίκηση επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών υπεδείκνυε την επιδίωξη σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την παραγωγή, με έμφαση στις φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες και στην εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της δυτικής Ελλάδας και της χώρας γενικότερα.

Πηγή: Upatras.gr

EAPLogo

ESPALogo

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε τους όρους μας. Θέλω να μάθω περισσότερα