Ο φάρος της Πάτρας

Ο Φάρος της Πάτρας αρχικά είχε χτιστεί στον μόλο Αγίου Νικολάου, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1972 όταν κατεδαφίστηκε.

Τριών Ναυάρχων

Άποψη της Πλατείας Τριών Συμάχων τη δεκαετία του '50 και σήμερα....

Ανέγερση Αγίου Ανδρέα

Άποψη του τρούλου του Νέου Ιερού Νού του Αγίου Ανδρέα σήμερα, αλλά και κατά την ανέγερσή του. 

EAPLogo

ESPALogo