Πλατεία Γεωργίου

Άποψη της Πλατείας Γεωργίου σήμερα και τη δεκαετία του '50....

Original Image
Modified Image

EAPLogo

ESPALogo